LITERATURA SAMOCHODOWA

   Poniższy spis zawiera wykaz książek przydatnych dla każdego właściciela Malucha. Oprócz pozycji poświeconych tylko temu autu zamieściłem tutaj także kilka książek traktujących o motoryzacji trochę szerzej, niemniej w każdej z nich są nawiązania także do Fiata 126P. Wymienione pozycje są już dość wiekowe, ale wiele z nich miało także wznowienia i z pewnością można trafić na trochę nowsze egzemplarze. Jeśli znasz jeszcze jakąś fajną pozycję książkową poświęconą małemu fiatowi, a nie ma jej w spisie, to napisz o tym na nasz e-mail.

OKŁADKA TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO ROK I M-CE WYD. OPIS
„Instrukcja obsługi PF126P” - FSM Bielsko-Biała -

Obowiązkowa lektura dla każdego właściciela Malucha. Zawiera opis auta (masa, wymiary, osiągi itp.), jego wyposażenia i obsługi (np. takie rewelacje jak otwierać drzwi czy maskę). Z lektury instrukcji dowiedzieć można się także o terminach przeglądów, zalecanych płynach czy też obejrzeć schematy inst. elektr.

"Polski Fiat 126p Autoryzowana instrukcja napraw" Władysław Górny, Andrzej Hajnos, Henryk Okniński Wyd. Przem. WEMA W-wa 1989

Instrukcja zawiera skróconą technologię naprawy, obsługi i regulacji zespołów, podzespołów oraz części  PF 126p 650 we wszystkich jego podstawowych wersjach i odmianach. Wyd. to zorientowane jest na wykwa-lifikowany personel stacji obsługowych.

„Jeżdzę samochodem Polski Fiat 126P” Z. Klimecki
R. Podolak
WKŁ W-wa 1978

Pozycja zawierająca szereg  wiadomości o maluchu. Opisano w niej auto, jego obsługę, eksploatację, możliwe uspra-wnienia i technikę jazdy w różnych warunkach.

„Budowa, eksploatacja, naprawa Polski Fiat 126P” B. Jakubowski
T. Tomiczek
WKŁ W-wa 1983

Tytuł doskonale oddaje zawartość książki. Są w niej wiadomości wstępne o samochodzie, zasady eksploatacji auta w różnych warunkach oraz opisy napraw silnika, elementów podwozia, nadwozia, elektryki.

„Naprawa samochodów polski fiat 126P” Z. Klimecki
J. Zembowicz
WKŁ W-wa 1986

O wszystkich składowych PF126P. Książka zawiera opis całego auta i sposoby naprawy jego podzespołów. Dodatkowo opisano w niej samochód inwalidzki, zmiany w modelach FL i BIS oraz momenty dokręcenia śrub, nakrętek i  narzędzia specjalne do obsługi i naprawy.

„126 Napraw 126P Ilustrowany poradnik” (5 tomów) B. Suchecki
A. Walbiner
WKŁ W-wa 1983

Przedstawiono tutaj sposoby napraw wszystkich instalacji mechanicznych i elektrycznych małego fiata. Opisy  te przed-stawiono w kolejnych krokach i opatrzono dużą ilością zdjęć. Pozycja dobra, chociaż w kilku miejscach autorzy pozwolili sobie na zbytnie skróty.

"Fiat 126 Standard, Komfort, FL, el. Reguluję i naprawiam" - WEMA W-wa 1995

Książka zawiera technologię naprawy, obsługi i regulacji zespołów, podzespołów oraz części samochodu Polski Fiat 126p 650 we wszystkich jego wersjach i odmianach produkowanych w FSM.

„Elektrotechnika w maluchu” T. Dąbrowski Wyd. Auto W-wa 1991

Schematy (rysunki) instalacji elektrycznej PF 126P wraz z opisem sposobów napraw doraź-nych.

„Elektrotechnika w maluchu” T. Dąbrowski WKŁ W-wa 1983

Książka tego samego autora. Pozycja starsza, ale oprócz rysunków zawiera więcej infor-macji (o  instalacji, o tym co sprawdzić w przypadku awarii, sposoby doraźnej naprawy).

„Elektrotechnika samochodów PF i Polonez” R. Demidowicz
S. Łasiewicki
WKŁ W-wa 1982

Lektura ta pozwala zapoznać się ze wszystkimi składowymi insta-lacji elektrycznej Fiata i Poloneza. Zawarto w niej wyjaśnienia zasa-dy działania układów elektry-cznych w samochodzie, ich typowe usterki i sposoby naprawy.

"Mały podręcznik kierowcy" Cz. Blok
W. Jeżewski
WKŁ W-wa 1980

Podręcznik ten dokładnie wyjaśnia budowę i zasady działania po-szczególnych mechanizmów sa-mochodu. Jest on przeznaczony głównie dla kierowców zawodo-wych, ale może być również pomocny bardziej ambitnym kie-rowcom amatorom, pragnącym zdobyć wyższe kwalifikacje.

"Samochód bez tajemnic" A. Słodowy WKŁ W-wa 1978

Pozycja ta w przystępny sposób objaśnia budowę samochodu oraz zasady działania jego najisto-tniejszych podzespołów (jako model przykładowy pojawia się w niej m.in. Fiat 126p).

„Elektrotechnika samochodowa” Z. Pomykalski PWN W-wa 1981

Pozycja bardziej akademicka,  dotycząca całej elektrotechniki samochodowej. Dla chętnych sprawdzenia swoich wiadomości po każdym rozdziale pytania sprawdzające

„Technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych” S. Orzełowski Wyd Szk i Pedagog W-wa 1969

Książka o eksploatacji i naprawach aut oraz organizacji warsztatów (bhp, spawanie, blacharstwo, elektryka).

„Badania i diagnostyka samochodowych urządzeń elektrycznych” Praca zbiorowa
pod red.
B. Kowalskiego
WKŁ W-wa 1981

Lektura ta pozwala zapoznać się ze wszystkimi składowymi instalacji elektrycznej samochodu. Zawarto w niej wyjaśnienia zasady działania układów elektrycznych w aucie, ich typowe usterki i sposoby naprawy

„Poradnik Korozja samochodów i jej zapobieganie” Praca zbiorowa WNT W-wa 1981

Dla różnych aut.  W środku książki informacje o: powłokach antykorozyjnych, korozji w czasie eksploatacji samochodu, ochronie czasowej nadwozi, naprawie skorodowanego nadwozia, reno-wacyjnych pracach lakierniczych, działaniu korozyjnym paliw, ole-jów, smarów, płynów hydra-ulicznych i chłodzących, korozji mechanizmów, inst. elektr. i ich ochronie.

„Chroń swój samochód przed korozją - poradnik dla użytkowników pojazdów” J. Zawadzki
J. Iwanow
S. Sękowski
WNT W-wa 1983

Dla różnych aut.  O korozji metali, silnika, powłokach ochronnych, zabezpieczeniach antykorozyj-nych. Opis sposobów zabez-pieczania antykorozyjnego  nowe-go i starego auta,  konserwacji nadwozi w eksploatacji, spraw-dzania czy używane auto jest skorodowane itp.

„Spróbujmy sami. W drodze i na parkingu” R. Cydejko
W. Sierpowski
WKŁ W-wa 1986

Dla różnych aut.  Sposoby McGyvera na awarię w czasie jazdy.

„Chemia w obsłudze samochodu” Z. Więckowski WKŁ W-wa 1976

Dla różnych aut.  Opis środków chemicznych przydatnych do utrzymania wnętrza i powierzchni zewnętrznych  w czystości i dobrym wyglądzie. Książka traktuje także o środkach antykorozyjnych, ułatwiających eksploatację, paliwach, olejach i  smarach. Wielbiciele łatania przed sprzedażą aut żywicami epo-ksydowymi także znajdą tu coś dla siebie.

„Przygotowanie samochodów do eksploatacji zimowej” Zdzisław Przygodzki WKŁ Bibl. Kier. Amatora W-wa 1980

Dla różnych aut. Pozycja o przygotowaniu samochodu do eksploatacji zimą i jego obsłudze w tej porze roku. Zawiera opisy dodatkowego wyposażenie na zimę, technik jazdy w zimie, mgle, zawiei, czy zalecanych czynności obsługowych po przyjściu wiosny.

„Radio w samochodzie” Andrzej Gładkowski WKŁ Bibl. Kier. Amatora W-wa 1982

Coś dla wielbicieli basu :-). Ogólna pozycja o radiach, antenach, urządzeniach  przeciwzakłóce-niowych i innym osprzęcie.  Zawiera porady na temat montażu, eksploatacji, obsługi stereo. Pozycja niestety trochę zde-zaktualizowana (zwłaszcza w opisie takich rewelacji jak kasety magnetofonowe).

„Chcę lepiej prowadzić samochód” Stanisław Szelichowski WKŁ Bibl. Kier. Amatora W-wa 1982

Dla różnych aut. Książka o bezpiecznych technikach jazdy (pozycja za kierownicą, oględziny auta, hamowanie, zmiana biegów, sposoby oszczędzania paliwa, itp.).  Podano w niej zasady postępowania w przypadku po-żaru, wpadnięciu do rowu, wypadku. Opisano tu także techniki jazdy w mieście, na  długich trasach, czy też w różnych porach roku.

„Uwagi i rady Sobiesława Zasady” S. Zasada
D. Piątkowski
WKŁ W-wa 1981

Dla różnych aut.  Uwagi znanego kierowcy rajdowego o kulturze za kierownicą, technikach jazdy różnymi autami i w różnych warunkach drogowych. Niestety nie znajdziecie tutaj nic o sportowym prowadzeniu samo-chodu.

„Zdrowie za kierownicą, higiena, szkodliwości, wypoczynek, wypadek” Andrzej Korsak WKŁ W-wa 1981

Dla różnych aut.  Książka o tym co zrobić aby podróżować autem lepiej, zdrowiej i bezpieczniej.

góra strony

STRONA GŁÓWNA | UAKTUALNIENIA | ARTYKUŁY | GALERIA | SKLEP | KSIĘGA GOŚCI | FORUM | LINKI